Programma Fonds Staatsman Thorbecke

Het Fonds Staatsman Thorbecke heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen.

Een schenking en de nalatenschap van Willem Thorbecke (1920-2014), achterkleinzoon van Johan Rudolf Thorbecke, vormen het vermogen van het fonds. Uit het fonds financiert de KNAW het Programma Fonds Staatsman Thorbecke.

Wat kunt u aanvragen?

Leden van de KNAW, leden en alumni van De Jonge Akademie en hoogleraren verbonden aan een Nederlandse universiteit kunnen een projectvoorstel indienen. Er wordt bij voorkeur een postdoc als projectleider aangesteld, onder supervisie van de aanvrager. Een project duurt een tot vier jaar. De maximale subsidie per project bedraagt € 200.000.

Vakgebieden

Projectvoorstellen gaan in op vakgebieden waarop Johan Rudolf Thorbecke zich als politicus en geleerde heeft onderscheiden. Als indiener kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van elementen uit het leven, werk en gedachtegoed van Thorbecke om te reflecteren op actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals die onder meer zijn aangekaart in de Nationale Wetenschapsagenda. De voorkeur gaat uit naar grensoverschrijdende projecten, bijvoorbeeld op het snijvlak van verschillende wetenschapsgebieden, tussen politiek en recht, tussen samenleving en wetenschap, tussen landen, et cetera.

Voor wie?

Leden van de KNAW, leden en alumni van De Jonge Akademie en hoogleraren verbonden aan een Nederlandse universiteit.

Hoe kunt u aanvragen

U kunt op dit moment geen aanvragen meer indienen.