Gonda Fonds

De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

De Stichting financiert sinds 1992 onder meer projecten, fellowships en publicaties van wetenschappelijke geschriften en heruitgaven van bestaande werken. Daarnaast organiseert zij jaarlijks de Gonda Lecture, die tevens wordt gepubliceerd.

Het vermogen van de Stichting is gevormd uit de nalatenschap van de indoloog Jan Gonda, in leven lid van de KNAW.

Wat kunt u aanvragen?

Er zijn drie soorten aanvragen mogelijk:

  • Subsidie voor een project of publicatie voor onderzoekers of wetenschappelijke uitgevers. Lees meer
  • Gonda Postdoc Fellowship voor veelbelovende jonge indologen op postdocniveau voor een verblijf aan het International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden. Lees meer
  • Gonda-beurzen voor veelbelovende promovendi aan een Nederlandse universiteit voor een bijzonder wetenschappelijk project, buitenlands werkbezoek of andere activiteit. Lees meer

Vakgebieden

Indologie

Voor wie?

Voor studenten, onderzoekers en uitgevers op het terrein van het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

Hoe kunt u aanvragen?

In verband met de wereldwijde onzekerheid rond het coronavirus worden vanaf 1 april tot nader order geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.