Gonda Fonds

De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

De Stichting financiert sinds 1992 onder meer projecten, fellowships en publicaties van wetenschappelijke geschriften en heruitgaven van bestaande werken. Daarnaast organiseert zij jaarlijks de Gonda Lecture, die tevens wordt gepubliceerd.

Het vermogen van de Stichting is gevormd uit de nalatenschap van de indoloog Jan Gonda, in leven lid van de KNAW.

Wat kunt u aanvragen?

Er zijn drie soorten aanvragen mogelijk:

  • Subsidie voor een project of publicatie voor onderzoekers of wetenschappelijke uitgevers. Lees meer
  • Gonda Postdoc Fellowship voor veelbelovende jonge indologen op postdocniveau voor een verblijf aan het International Institute for Asian Studies (IIAS) in Leiden. Lees meer
  • Gonda-beurzen voor veelbelovende promovendi aan een Nederlandse universiteit voor een bijzonder wetenschappelijk project, buitenlands werkbezoek of andere activiteit. Lees meer

Vakgebieden

Indologie

Voor wie?

Voor studenten, onderzoekers en uitgevers op het terrein van het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

Hoe kunt u aanvragen?

De sluitingsdata voor  alle aanvragen zijn elk jaar 1 april en 1 oktober. De uitslag wordt ongeveer twee maanden daarna bekend gemaakt aan de aanvrager.

Subsidieaanvraag project of publicatie

U kunt een subsidieaanvraag voor een project of publicatie  indienen bij het bestuur van de Stichting J. Gonda Fonds. Een subsidieaanvraag moet in ieder geval inzicht geven in:

  • De doelstelling en beoogde resultaten.
  • De startdatum en duur van het project.
  • De begroting en het aangevraagde bedrag.
  • De reden waarom u een aanvraag indient bij het Gonda Fonds.
  • Het raakvlak van het project of de publicatie met de Nederlandse Indologie.

Gonda fellowship at IIAS

Jonge indologen op postdocniveau kunnen een aanvraag indienen voor een Gonda Fellowship aan het IIAS door middel van het aanvraagformulier in te vullen en twee referentiebrieven bij te voegen. U vindt een link naar het formulier op deze pagina.

Gonda-beurs voor promovendi

Promovendi aan een Nederlandse universiteit kunnen een aanvraag indienen voor een Gonda beurs door middel van het aanvraagformulier op deze pagina.