Instituut Gak-KNAW Award

De Instituut Gak-KNAW Award is bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière om baanbrekend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt binnen de stimulerende omgeving van een KNAW-instituut, doorgaans het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

De Award is in 2019 ingesteld door Instituut Gak en de KNAW en zal in principe jaarlijks worden uitgereikt. De Award bestaat uit een driejarige aanstelling als postdoc onderzoeker, doorgaans aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut van de KNAW (NIDI-KNAW). Eventueel kunnen ook andere KNAW-instituten als gast-instituut fungeren.

Vakgebieden

Sociale zekerheid en arbeidsmarkt

Voor wie?

Postdocs die onderzoek doen dat relevant is voor inzicht in de ontwikkeling van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Het onderzoek dient verband te hebben met het werkgebied van Instituut Gak en de onderzoeksagenda van het KNAW-gastinstituut, bijvoorbeeld door samenwerking met onderzoekers van het gastinstituut.

De onderzoeker is in het jaar van nominatie niet langer dan vijf jaar geleden gepromoveerd en heeft een aanstelling aan een Nederlandse universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut. Voor verruiming van deze termijn verwijzen wij  graag naar de KNAW-extensieregeling.

De onderzoeker beschikt over een inbeddingsgarantie van het KNAW-gastinstituut.

Aanvragen en uitreiking

Postdoc onderzoekers die voldoen aan de in het reglement gestelde voorwaarden kunnen een aanvraag met een onderzoeksvoorstel indienen.

U dient hiervoor gebruik te maken van het aanvraagformulier (doc). Lees vooraf ook het reglement (pdf).

Het indienen van aanvragen voor de Instituut Gak-KNAW Award is mogelijk tot en met 15 juli 2019.