KNAW Fonds Medische Wetenschappen

Het KNAW Fonds Medische Wetenschappen heeft tot doel het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische wetenschappen.

Uit dit fonds worden beurzen toegekend voor jonge onderzoekers (KNAW Ter Meulen Beurzen en KNAW Van Leersum Beurzen) en voor medische studenten (KNAW Van Walree Beurzen).

KNAW Ter Meulen Beurs

Jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de kindergeneeskunde of hieraan verwant vakgebied, komen in aanmerking voor KNAW Ter Meulen beurs. De beurzen zijn bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling vanuit een Nederlandse instelling.

KNAW Van Leersum Beurs

Jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de neurologie, radiologie en farmacie (inclusief het onderzoek aan medicinale planten) komen in aanmerking voor een KNAW Van Leersum beurs.

KNAW Van Walree Beurs

In 2022 worden er geen Van Walree Beurzen verstrekt.