KNAW Ter Meulen Beurs

Jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de kindergeneeskunde of hieraan verwant vakgebied, komen in aanmerking voor KNAW Ter Meulen beurs. De beurzen zijn bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling vanuit een Nederlandse instelling.

De KNAW Ter Meulen beurs is vernoemd naar kinderarts H.C.E. ter Meulen. Zijn nalatenschap vormt het vermogen van het Ter Meulen Fonds. Het fonds is ingesteld in 1983 en maakt deel uit van het KNAW Fonds Medische Wetenschappen.

Wat kunt u aanvragen?

Aanvragen kunnen worden gedaan voor een onderzoeksproject of werkbezoek in het buitenland dat een vernieuwende bijdrage levert aan de kindergeneeskunde of hieraan verwant vakgebied in Nederland. De periode voor een buitenlands wetenschappelijk onderzoek of werkbezoek bedraagt minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden aaneengesloten.
Reiskosten voor de heen- en terugreis, accommodatiekosten in het buitenland en een vergoeding voor kosten levensonderhoud komen onder voorwaarden voor een financiële bijdrage in aanmerking.

Vakgebieden

Kindergeneeskunde (of hieraan verwant vakgebied)

Voor wie?

Promovendi of onderzoekers die maximaal vier jaar geleden zijn gepromoveerd, kunnen een aanvraag indienen. Masterstudenten kunnen dus geen aanvraag indienen.

Hoe kunt u aanvragen

U kunt op dit moment geen aanvragen indienen. In februari 2023 opent een nieuwe aanvraagronde.

Vragen? Neem contact op via wetenschapsfondsen@knaw.nl.