KNAW Van Leersum Beurs

Jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de neurologie, radiologie en farmacie (inclusief het onderzoek aan medicinale planten) komen in aanmerking voor een KNAW Van Leersum beurs.

De beurzen zijn bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling vanuit een Nederlandse instelling.

De KNAW Van Leersum beurs is vernoemd naar P. van Leersum, in leven correspondent van de KNAW. Zijn nalatenschap vormt samen met een nalatenschap van mevrouw I.G. Harbers-Kramer het vermogen van het Van Leersum Fonds. Het fonds is ingesteld in 1922 en maakt deel uit van het KNAW Fonds Medische Wetenschappen.

Wat kunt u aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend voor een onderzoeksproject of werkbezoek in het buitenland dat een vernieuwende bijdrage levert aan de neurologie, radiologie of farmacie (inclusief het onderzoek aan medicinale planten) in Nederland. De periode voor een buitenlands wetenschappelijk onderzoek of werkbezoek bedraagt minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden aaneengesloten.

Reiskosten voor de heen- en terugreis, accommodatiekosten in het buitenland en een vergoeding voor kosten levensonderhoud komen onder voorwaarden voor een financiële bijdrage in aanmerking.

Vakgebieden

Neurologie; neurobiologie; radiologie, farmacie (inclusief het onderzoek aan medicinale planten)

Voor wie?

Promovendi of onderzoekers die maximaal vier jaar geleden zijn gepromoveerd, kunnen een aanvraag indienen. Masterstudenten kunnen dus geen aanvraag indienen.

Hoe kunt u aanvragen?

Vanwege de wereldwijde onzekerheid als gevolg van de Corona crisis, wordt iedereen die een aanvraag doet waarvan reizen en/of onderzoek in het buitenland een onderdeel is, gevraagd de richtlijnen van hun werkgever en overheid te controleren en duidelijk op de aanvraag te vermelden dat dit is goedgekeurd door hun werkgevers en, waar mogelijk, voorstel te doen van mitigerende maatregelen voor mogelijke annulering van internationale projectcomponenten.

Het aanvraagformulier kan tot en met 1 mei 2021 worden ingediend bij de KNAW via e-mailadres: wetenschapsfondsen@knaw.nl. Raadpleeg vooraf de richtlijnen.

Vragen? Neem contact op via wetenschapsfondsen@knaw.nl.