KNAW Van Walree Beurs

Studenten geneeskunde aan een Nederlandse universiteit die een wetenschappelijke presentatie op een buitenlands congres gaan geven, kunnen een aanvraag indienen voor een KNAW Van Walree Beurs.

De KNAW Van Walree beurs is vernoemd naar mevrouw E.M. van Walree. Haar nalatenschap vormt het vermogen van het Van Walree Fonds. Dit fonds is ingesteld in 1987 en maakt deel uit van het KNAW Fonds Medische Wetenschappen.

Wat kunt u aanvragen?

Veelbelovende medische studenten die hun artsexamen nog niet hebben afgelegd, kunnen een aanvraag indienen voor een reis- en verblijfbeurs van maximaal € 1.000 voor deelname aan een buitenlands congres. Op dit congres moeten zij de onderzoeksresultaten presenteren, die ze hebben behaald tijdens de wetenschappelijke stage.

Vakgebieden

Geneeskunde

Voor wie?

Veelbelovende studenten geneeskunde van Nederlandse universiteiten

Hoe kunt u aanvragen?

Medische studenten kunnen een aanvraag indienen met het aanvraagformulier (zie rechterkant van deze pagina). Als bijlage moet een abstract van de presentatie worden meegestuurd. Dit abstract moet wel al bij de buitenlandse congresorganisatie zijn ingediend, maar hoeft nog niet door haar te zijn geaccepteerd.

Alleen aanvragen voor congresbezoeken die minimaal één maand na de sluitingsdata plaatsvinden, worden in behandeling genomen (zie ook de richtlijnen voor aanvragen Van Walree Beurs).

De sluitingsdata zijn: 1 februari, 1 juni en 1 oktober.

Aanvragen worden per aanvraagronde in competitie met elkaar beoordeeld door de beoordelingscommissie KNAW Fonds Medische Wetenschappen op wetenschappelijke kwaliteit, zoals moet blijken uit de aanvraag.