Wetenschapsknooppunten

De KNAW heeft in 2012 eenmalig subsidies verstrekt aan (consortia van) universiteiten voor de financiering van meerjarige programma's van de Wetenschapsknooppunten. Het programma wordt meegefinancierd door het Platform Bèta Techniek.

Deze eenmalige subsidie is bedoeld om de Wetenschapsknooppunten toekomstperspectief te bieden tot ten minste het jaar 2020. Bij de toekenning ervan zijn eisen gesteld aan de organisatie van het Wetenschapsknooppunt en aan de inbedding ervan in de universiteit. Er kon maximaal € 650.000 subsidie worden aangevraagd voor een meerjarig programma.

Wetenschapsknooppunten zijn netwerken van:

  • universiteiten
  • scholen in het primair en voortgezet onderwijs
  • lerarenopleidingen
  • science centers of wetenschapsmusea

Op de website van de wetenschapsknooppunten kunnen leraren, wetenschappers en andere belangstellenden terecht voor lesmateriaal en praktijkvoorbeelden voor spannende, inspirerende en leerzame lessen en activiteiten over wetenschap en technologie op de basisschool.