Geven aan wetenschap

Wie de wetenschap een warm hart toedraagt, kan geven aan wetenschap. De KNAW is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dat betekent: organisaties en particulieren profiteren bij schenkingen van fiscale voordelen en de wetenschap ontvangt het hoogste rendement.

Verschillende wetenschapsgebieden kunnen naast overheidssteun giften van particulieren en bedrijven goed gebruiken. Of het nu om onderzoek in de levenswetenschappen of in de sociale en geesteswetenschappen van de KNAW-instituten gaat of ondersteuning van een KNAW-fonds voor diverse vakgebieden, bijdragen aan de KNAW komen rechtstreeks ten goede aan de wetenschap.

Vanwege de ANBI-status is schenken en nalaten aan de KNAW voor personen en organisaties fiscaal aantrekkelijk. Ook is het mogelijk een Fonds op Naam bij de KNAW in te stellen of om uw stichting om te laten zetten in een Fonds op Naam bij de KNAW.

Wilt u meer weten?

Graag informeren wij over de activiteiten van onze fondsen en instituten vanwege een schenking en over mogelijkheden voor het instellen van een fonds op naam.