Nancy Kanwisher

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschappen 2018 toegekend aan professor Nancy Kanwisher, hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (Verenigde Staten).

Een speciaal hersengebied om gezichten te herkennen

Nancy Kanwisher krijgt de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschappen voor haar uiterst oorspronkelijke, degelijke en overtuigende bijdragen aan onze kennis over de organisatie van de menselijke hersenen.

Nancy Kanwisher is een uitzonderlijk vernieuwende en invloedrijke wetenschapper op het terrein van de cognitieve neuropsychologie en de neurowetenschappen.

Vroeg in haar loopbaan deed ze gedragsonderzoek naar de visuele waarneming. Ze ontdekte onder andere dat snel herhaalde beelden uit het kortetermijngeheugen kunnen worden gewist.

Kanwisher was daarnaast één van de eersten die beeldvormende technieken zoals functional magnetic resonance imaging (fMRI) gebruikten om de organisatie van de hersenen te begrijpen. Vanuit het perspectief van collega-onderzoekers is al dat werk oorspronkelijk, intelligent, degelijk, reproduceerbaar en overtuigend – zelfs voor hen die relatief sceptisch zijn over de zeggingskracht van fMRI-scans.

Haar werk leerde ons veel over de effecten van cognitieve processen zoals alertheid en bewustzijn. Ook vond ze heel gelokaliseerde hersengebieden die heel specifieke functies vervullen, zoals het herkennen van plaatsen of menselijke lichamen.

Het leverde baanbrekende inzichten op over de specialisatie en taakverdeling van hersengebieden. Haar ontdekking van een gebied dat in menselijke hersenen is gespecialiseerd in het herkennen van gezichten, bijvoorbeeld, werd later met elektrofysiologisch onderzoek bij primaten bevestigd.

Veel van Kanwisher’s werk vond zijn weg naar leerboeken over cognitieve neurowetenschappen. Het heeft nog altijd veel invloed in de gedachtevorming over de functionele organisatie van de menselijke hersenen. Zo speelt het een rol in een nog altijd voortdurend, intensief wetenschappelijk debat: zijn onze hersenen vooral een holistisch netwerk? Of bestaan ze uit afzonderlijke modules met heel lokale, gespecialiseerde taken?

Persfoto's

   

Download foto's van hoge resolutie door op de thumbnails hierboven te klikken. Vermeld bij gebruik van een foto: Jussi Puikkonen/KNAW.