Paul D.N. Hebert

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen 2018 toegekend aan professor Paul Hebert, hoogleraar moleculaire biodiversiteit aan de University of Guelph (Canada).

Een kaartsysteem voor de bibliotheek van het leven 

Paul Hebert krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen voor zijn beslissende bijdrage aan de ontwikkeling van een genetische streepjescode die elke biologische soort op aarde kan classificeren. 

Paul Hebert staat bekend als 'de vader van DNA barcoding', een techniek om in principe elke biologische soort, als ware het een product in de supermarkt, met een gestandaardiseerde DNA-test te identificeren en te classificeren.

In 2000 stelde Hebert zo’n techniek voor het eerst voor. Inmiddels is hij wetenschappelijk directeur van het project waarin onderzoekers uit 25 landen miljoenen soorten op aarde van zo’n streepjescode proberen te voorzien.

Hebert’s International Barcode of Life Project heeft bewezen dat 'DNA barcoding' de ontdekking van nieuwe soorten kan versnellen. Voorheen slecht gedefinieerde soorten blijken in werkelijkheid soms uit veel aparte soorten te bestaan. Dankzij streepjescodes kunnen we nu veel preciezer meten hoeveel soorten deel uitmaken van een bepaald ecosysteem en complexe voedselketens kunnen nauwkeuriger dan ooit worden ontrafeld.

Het Barcode of Life Project levert een indrukwekkende stroom aan gegevens op. Hebert’s onderzoeksgroep bouwt digitale systemen om al die informatie samen te brengen, op te slaan, te analyseren en te ontsluiten. De databank omvat nu codes van ongeveer 600.000 soorten en wordt gebruikt door bijna 25.000 onderzoekers wereldwijd.

Nieuwe technieken brengen het einddoel steeds dichterbij: de wereldwijde biodiversiteit volledig in kaart brengen. Als dat lukt, kan de mensheid nog lang profiteren van deze bijzondere nalatenschap. 

Persfoto's

       

Download foto's van hoge resolutie door op de thumbnails hierboven te klikken. Vermeld bij gebruik van een foto: Jussi Puikkonen/KNAW.