Leo Jansen

Leo Jansen ontvangt de Akademiepenning 2000 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn bijdrage aan de multidisciplinaire aanpak van het milieuvraagstuk.

Prof. dr. J.L.A. Jansen (1934) heeft zich jarenlang als politicus, als ambtenaar bij het ministerie van vrom en als wetenschappelijk onderzoeker ingezet voor duurzame ontwikkeling.

De Akademie is van oordeel dat Jansen een van de meest creatieve geesten is op het gebied van innovatie en duurzame ontwikkeling. Het originele van zijn aanpak is dat hij niet een puur technologische maar vooral een sociale en culturele benadering (consumptiepatronen, levensstijlen) van het milieuvraagstuk heeft gekozen. De Akademiepenning is toegekend op voordracht van de Afdeling Letterkunde van de KNAW.

Over de laureaat

In de jaren vijftig studeerde Jansen scheikunde aan de TU Delft en promoveerde in 1967 als chemisch technoloog aan deze universiteit. Na zijn studie werkte hij in het bedrijfsleven als onderzoeker synthetische garens en vezels en als medewerker management informatie bij de AKZO. Van 1973 tot 1981 was hij Tweede Kamerlid voor de Politieke Partij Radikalen.
Vervolgens was hij vicevoorzitter van de Stuurgroep De Brauw, die leiding gaf aan de Brede Maatschappelijke Discussie over energie, die naar aanleiding van de energiecrisis in 1973 gevoerd werd. Vanaf 1984 werkte Jansen bij het ministerie van vrom, vanaf 1990 als Directeur Duurzame Technologie. Op dit moment is hij nog voorzitter van het door hem geïnitieerde interdepartementale programma Duurzame Technologie Ontwikkeling, Kennisoverdracht en Verankering. Leo Jansen werd in 1990 deeltijdhoogleraar milieutechniek aan de TU Delft. In 1999 nam hij afscheid van vrom en van de universiteit.