Eric Houwink

Eric Houwink heeft de Akademiepenning 2001 ontvangen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij krijgt deze onderscheiding voor de stimulerende rol die hij heeft gespeeld bij de revolutionaire vernieuwing van de biotechnologie met behulp van recombinant-DNA technologie. De KNAW kent de Akademiepenning jaarlijks toe aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de bloei van de wetenschappen in Nederland.

De Akademie is van mening dat de heer Houwink van groot belang is geweest als bruggenbouwer tussen de wetenschap en de industrie. Prof. ir. E.H. Houwink (1929) was vanaf 1975 tot zijn pensioen in 1994 bij Organon R&D werkzaam. Hij bleef in deze industriële omgeving nauwe contacten onderhouden met de academische wereld. Houwink was, volgens de Akademie, in staat om wetenschappelijke concepten en technologieën snel te herkennen en te vertalen in projecten die op de toepassing waren gericht. Daardoor kon hij allerlei zaken die in de fundamentele wetenschap ontwikkeld waren (zoals monoklonale antilichamen als diagnostisch hulpmiddel en hybridomatechnologie) snel invoeren bij Organon.

Vanaf eind jaren zeventig, toen duidelijk werd dat de biotechnologie een heel nieuwe wending zou nemen door de opkomst van de recombinant-DNA technologie, heeft Houwink zich ingezet om de vernieuwingen in de biotechnologie op aanvaardbare wijze ingang te laten krijgen in de samenleving. Hij heeft het altijd als zijn plicht gezien om deel te nemen aan de discussies over de veiligheid en de maatschappelijke implicaties van de recombinant-DNA technologie, en zijn houding dwong veel respect af bij voor- en tegenstanders van biotechnologie.

Over de laureaat

E.H. Houwink studeerde scheikunde, met als specialisatie technische microbiologie, aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn studie werkte hij twintig jaar bij Philips DUPHAR. Vanaf 1975 werkte hij bij Organon R&D in Oss, uiteindelijk als coördinator International Biotechnological Research. In 1988 volgde een benoeming tot buitengewoon hoogleraar industriële biotechnologie aan de RU Groningen. In 1994 ging Houwink met pensioen. De heer Houwink is (mede) auteur van drie boeken en dertig artikelen over biotechnologie. Hij was en is nog steeds actief in een aantal nationale en internationale organisaties op het terrein van de microbiologie en de biotechnologie.