Hans Chang

Hans Chang ontving de Akademiepenning 2005. Die onderscheiding is bedoeld voor iemand die zich heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland. Chang heeft volgens de Akademie grote verdiensten voor de wetenschapsbeoefening in het algemeen en het natuurkundig onderzoek in Nederland in het bijzonder.

Chang is, aldus de KNAW, uitgegroeid tot een gezaghebbende figuur in de Nederlandse fysische gemeenschap, die bestuurlijk zeer actief is. Hij leidde de Nederlandse delegatie naar het Global Science Forum en hij was tot voor kort voorzitter van het European Strategy Forum for Research Infrastructure, dat zich bezighoudt met grote investeringen in wetenschappelijke apparatuur in Europa.

Over de laureaat

Dr. K.H. (Hans) Chang werd aan de Universiteit van Amsterdam opgeleid als experimenteel fysicus. Na zijn promotie in 1972 werkte hij bij NWO en het ministerie van OCW. Sinds 1985 is hij directeur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), een onderzoeksorganisatie op het gebied van de natuurkunde met meer dan duizend medewerkers.
Onder leiding van Chang heeft FOM een agendabepalende rol voor het Nederlandse onderzoek kunnen spelen. Hij zorgde voor een maatschappelijke oriëntatie van het onderzoek, haalde de relaties met het bedrijfsleven aan, en betrok ook andere en nieuwe vakgebieden, zoals de fysica van levensprocessen, bij FOM.