Emeri van Donzel

Emeri van Donzel heeft de Akademiepenning 2006 ontvangen. De Akademiepenning is bestemd voor iemand die zich heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland.

Van Donzel is al vele jaren redacteur van The Encyclopaedia of Islam, het meest gezaghebbende naslagwerk op het gebied van de islamitische cultuur. Onlangs is de elfdelige Engelstalige versie van de encyclopedie voltooid. 

Van Donzels grote bijdrage aan de studie van de islamitische cultuur is zijn intensieve bemoeienis met de tweede editie van The Encyclopaedia of Islam, waarin alle facetten van de islam worden behandeld. De encyclopedie is een project van de Union Académique Internationale en verschijnt bij uitgeverij Brill te Leiden in een Engelse en een Franse editie; Van Donzel was gedurende vele jaren de Nederlandse redacteur en secretaris-generaal.

Over de laureaat

Dr. E.J. (Emeri) van Donzel (1925) begon zijn academische carrière met de studie Indonesische taal- en letterkunde. Naast het daarvoor verplichte Arabisch en Sanskriet studeerde hij Semitische talen, onder meer de talen van Ethiopië. In de jaren vijftig en zestig werkte Van Donzel in Ethiopië. Zijn buitenlandse contacten op het terrein van godsdienst, cultuur en handel zijn altijd een belangrijk aandachtspunt van Van Donzels wetenschappelijk werk gebleven en hij heeft er een aantal boeken over gepubliceerd. Van Donzel was van 1974 tot aan zijn pensionering in 1990 directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), waaronder ook het Nederlands Historisch Archaeologisch Instituut in Istanbul viel.