Birte Forstmann

Birte Forstmann ontvangt de Ammodo Science Award 2019. Zij ontvangt een geldbedrag van 300.000 euro om te besteden aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Birte Forstmann bevindt zich op het snijvlak tussen enerzijds ons gedrag, en anderzijds de anatomie van onze hersenen. Hoe verhouden die zich tot elkaar, en welke mechanismen in het brein maken het mogelijk voor een mens om op zijn of haar omgeving te reageren? In haar onderzoek richt zij zich vooral op de subcortex, het middelste deel van de hersenen. Dit gebied speelt een belangrijke rol in de ziekte van Parkinson.

Birte Forstmann is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan het Amsterdam Brain and Cognition Center van de Universiteit van Amsterdam.