Nieuwe deelnemers

Arts/science: Academy Honours Programme 2018

Het programma Arts/Science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists start in 2018 weer met nieuwe deelnemers. De KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten selecteerden hiervoor een groep talentvolle jonge kunstenaars en wetenschappers uit diverse vakgebieden en disciplines.

Met dit programma willen de drie academies kennisuitwisseling tussen jonge wetenschappers en kunstenaars bevorderen, mogelijke samenwerking stimuleren en het inhoudelijk debat over thema’s op het kruisvlak van kunst en wetenschap faciliteren. Hiervoor komen de onderstaande deelnemers vier keer bij elkaar in het Trippenhuis tussen februari en juli 2018

Lisanne van den Berg heeft een Bachelor of Liberal Arts en Sciences afgerond aan de University College Maastricht. Haar interesse is de interactie tussen sociale wetenschappen, design en technologie.

Maud van den Beuken is alumnus autonome beeldende kunst van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda. Zij onderzoekt hoe het menselijk lichaam als volume in relatie staat tot de geografische ruimte, waar deze zich in bevindt. Zie voor meer informatie haar persoonlijke website.

Theatervormgever Stefanie Bonte is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Als crossover artist maakt zij nieuwe manieren van samenwerken tussen de creatieve industrie en andere sectoren, om onder andere oplossingen voor een gelukkiger en gezonder leven concreet vorm te geven. Zie voor meer informatie haar persoonlijke website.

Julian Isenia is promovendus aan de Amsterdam School for Cultural Analysis van de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in hoe seksuele minderheden op Curaçao en Bonaire vanaf de jaren vijftig burgerschap construeren aan de hand van culturele praktijken of juist door anderen worden uitgesloten. Lees meer op zijn profielpagina.

Thijs Jeursen is promovendus sociale wetenschappen / politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotieonderzoek gaat over de ervaring van rechten en verantwoordelijkheden in de voorziening van veiligheid. Lees meer op zijn profielpagina.

Arpi Karapetian doet promotieonderzoek aan de rechtenfaculteit van Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek heeft betrekking op het civielrechtelijke en strafrechtelijke normenkader voor bestuurders van vennootschappen in financiële moeilijkheden.

Beeldend kunstenaar Jochem van Laarhoven is afgestudeerd aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda in de richting autonome beeldende kunst. Hij fixeert zich op het medium fotografie en de geschiedenis daarvan. Lees meer op zijn persoonlijke website.

Emma van der Leest is productontwerper, afgestudeerd aan de Willem de Kooning Art Academy. Zij richt zich in haar werk op biodesign en heeft haar eigen laboratorium in Rotterdam: het BlueCity Lab. Zie voor meer informatie haar persoonlijke website.

Sonja Leonhard is zowel afgestudeerd in de geneeskunde als de filosofie. Voor haar promotieproject aan het Erasmus Medisch Centrum onderzoekt zij de relatie tussen het Zikavirus en de zenuwontsteking Guillain-Barre syndroom.

Cécile Magnée is een promovenda bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROAvan de Universiteit Maastricht. Zij richt zich enerzijds op asielkinderen en hun schoolprestaties en arbeidsmarktperspectieven, en anderzijds op de rol van familiestructuren op persoonlijkheid en lange termijn uitkomsten.

Theatermaker en performer Cassandra Onck heeft muziektheater gestudeerd aan het ArtEZ Conservatorium Arnhem. Zij doet artistiek onderzoek naar geëmancipeerd toeschouwerschap binnen muziektheater. Zie voor meer informatie haar persoonlijke website.

Annalies Outhuijse is promovenda aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar promotieproject is Publieke handhaving van het verbod op mededingingsbeperkende afspraken in Nederland.

Valentina Perdomo is promovenda psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt of het mogelijk is om de werkelijkheid te zien zoals deze is, zonder invloed van eerdere ervaringen. 

Vera van de Seyp volgde haar opleiding op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en is grafisch ontwerper. Zij heeft interesse in moderne technologieën en hun schaduwzijde, de constante verandering van talen en het structureren van chaos. Zie voor meer informatie haar persoonlijke website.

Philip Vermeulen is experimenteel interdisciplinair kunstenaar en houdt zich bezig met de basisfenomenen van elk soort medium, zoals geluid, licht, fysica en de natuur.Hij is dit jaar afgestudeerd aan de ArtScience Interfaculty van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Lees meer op zijn persoonlijke website.

Uzume Zoë Wijnsma doet promotieonderzoek over het Perzische Rijk (539-330 v.C.) aan de Universiteit Leiden. Centraal staat de vraag: hoe veranderden ideeën over koningschap in Egypte en Irak toen zij hun onafhankelijkheid verloren aan het eerste wereldrijk in de geschiedenis? Zie voor meer informatie haar profielpagina.