Frank Koppens

Frank Koppens heeft de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2011 ontvangen. Hij krijgt de prijs voor de beschrijving van zijn baanbrekende onderzoek, dat het mogelijk maakt greep te krijgen op het tollen (de spin) van één enkel elektron in een nanostructuur.

Dr. Frank Henricus Louis Koppens (1976) studeerde toegepaste natuurkunde aan de TU Eindhoven. Na zijn afstuderen verbond hij zich als onderzoeker aan het Kavli Instituut voor Nanoscience van de TU Delft, waar hij op 8 oktober 2007 cum laude promoveerde op het proefschrift Coherence and control of a single electron spin in a quantum dot. Na zijn promotie specialiseerde hij zich verder in Nanophotonics and Quantum Optics aan Harvard University. Momenteel is Frank Koppens Group Leader bij ICFO/The Institute of Photonic Sciences in Barcelona, waar hij zich o.m. richt op de bestudering van de optische eigenschappen van grafeen.