Roger Laeven

Roger Laeven heeft de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2007 ontvangen. Hij ontvangt deze voor zijn proefschrift over financiële risico's bij verzekeraars en institutionele beleggers.

Het bekroonde proefschrift handelt over de definitie en meting van financiële risico's, zoals die in de praktijk van de schadeverzekering en bij financiële derivaten veelvuldig voorkomen. Het gaat hierbij om uitkomsten die stochastisch verdeeld zijn en waarbij maatstaven moeten worden bepaald voor de inherent gelopen risico's. Bovendien geeft de prijswinnaar uitgebreid aandacht aan de stochastische afhankelijkheid die er vaak tussen die verschillende risico's, c.q. risicoportefeuilles, bestaat.

Laeven gebruikte inzichten en door hemzelf (samen met coauteurs) afgeleide resultaten die essentiële bijdragen zijn aan de actuariële theorie, de wiskundige economie en de waarschijnlijkheidsrekening. Hoewel zijn proefschrift een hoog abstractieniveau heeft, weet hij deze te vertalen naar de praktijk. Daardoor zijn de door hem bereikte resultaten zeer relevant voor de ontwikkeling van praktische risicomaatstaven voor de actuele problematiek waarmee verzekeraars en institutionele beleggers dagelijks worden geconfronteerd.

Over de laureaat

Roger Laeven (1979) ontvangt de prijs voor zijn dissertatie Essays on Risk Measures and Stochastic Dependence. With applications to insurance and finance. Laeven is verbonden aan de Universiteit van Tilburg (CenTER).