Bram Jagersma

Bram Jagersma heeft de De la Court-Prijs 2013 ontvangen voor zijn vernieuwende onderzoek naar het Soemerisch, een van de oudst overgeleverde talen. De prijs, een bedrag van 7500 euro, is bedoeld voor onderzoek dat onbetaald en zelfstandig is verricht.

Dr. Bram Jagersma promoveerde in 2010 aan de Universiteit Leiden op A descriptive grammar of Sumerian, dat direct bij verschijnen een standaardwerk was. Van het boek zal een handelseditie bij Oxford University Press verschijnen. Jagersma is parttime vakreferent taalwetenschap bij de Leidse universiteitsbibliotheek en zijn wetenschappelijke werk doet hij in zijn vrije tijd. Inmiddels wordt Jagersma gerekend tot de internationale top op het gebied van het Soemerisch.

Het Soemerisch werd tot circa 2000 voor Christus gesproken in het zuiden van Irak en leefde daarna nog zeker tweeduizend jaar voort als taal van geleerden en priesters. Jagersma onderzocht decennialang talloze kleitabletten, waarop het spijkerschrift van de Soemeriërs bewaard is gebleven. De jury koos Jagersma vanwege de grote impact van zijn werk op zowel het onderzoek als het universitaire onderwijs naar de talen en culturen van Mesopotamië. Hij beschrijft het Soemerisch alsof het een ‘levende’ taal betreft volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten in de taalwetenschappen.