Clemens Hogenstijn

Clemens Hogenstijn ontving de De la Court-Prijs 2005 voor zijn boek over Deventer in de patriottentijd.

Hogenstijns proefschrift Het Algemeen Welzijn van het Volk. Een politiek- en rechtshistorische studie van Deventer in de Patriottentijd (Nijmegen, 2004) is volgens de jury een boek dat erin slaagt tegelijk breed en diep te zijn. De publicatie beweegt zich op het interdisciplinaire terrein van de juridische en historische wetenschappen en presenteert een genuanceerd en gedetailleerd beeld van de scherpe conflicten tussen patriotten en prinsgezinden in Deventer in de roerige jaren tachtig van de achttiende eeuw. Hogenstijn plaatst zijn studie in het perspectief van Verlichtingsideeën over sociale en bestuurlijke vernieuwing.

Over de laureaat

Dr. Clemens Hogenstijn (1948) behaalde de diploma's MULO A en B, en middelbaar en hoger bestuursambtenaar. Hij legde het colloquium doctum af en promoveerde begin 2005 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het nu bekroonde proefschrift Het Algemeen Welzijn van het Volk. Een politiek- en rechtshistorische studie van Deventer in de Patriottentijd. Naast zijn proefschrift schreef Hogenstijn een tiental boeken en tal van artikelen over Deventer en de regio. Die gingen onder meer over rechts-, kerk- en muziekgeschiedenis, onderwijs, families en bedrijven. Ook geeft hij regelmatig lezingen, cursussen over en rondleidingen in de stad Deventer.