Dini Helmers

Dini Helmers ontving de De la Courtprijs 2002 voor haar boek Gescheurde bedden. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810 over huwelijksperikelen in Amsterdam in de tweede helft van de achttiende eeuw, waarop zij onlangs is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.

Over de laureaat

Dr. D.M. Helmers (1949) haalde in haar eigen tijd in de jaren 1977 en 1987 de middelbare akte geschiedenis, en bleef sindsdien haar werk combineren met wetenschappelijk onderzoek. Zij publiceerde onder meer artikelen over het huwelijk, scheidingen en overspel in de achttiende eeuw en over het vrouwenleesmuseum in Amsterdam en zij is actief in organisaties voor vrouwengeschiedenis.
Helmers proefschrift 'Gescheurde bedden'. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-1810 (Hilversum 2002), waarvoor ze de De la Courtprijs krijgt, is volgens de jury een belangrijke mentaliteitshistorische studie. In het boek laat Helmers zien welke verwachtingen achttiende-eeuwse Amsterdammers hadden over het huwelijk, en welke verrassende wegen ze konden bewandelen om spanning in het huwelijk op te lossen. Het boek is, aldus de Akademie, veel meer dan een rechts- of sociaal-historische studie geworden. Gescheurde bedden is een levendig en goed geschreven boek, met oog voor het persoonlijke verhaal en cultuurhistorische details