Joost Welten wint De la Court-Prijs 2011 voor boek over Weertenaren in Napoleons leger

Joost Welten ontving op 12 januari 2011 de De la Court-Prijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor zijn boek In dienst voor Napoleons Europese droom, dat gaat over de dienstplichtigen uit het Land van Weert in de Napoleontische tijd.

De De la Court-Prijs, een bedrag van 6800 euro, wordt om de drie jaar uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen dat onbezoldigd is verricht.

Joost WeltenWelten (1963) promoveerde in 2007 aan de Universiteit Utrecht op In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert. Welten bekostigde de studie geheel zelf, inclusief zijn studiereizen, en hij bezocht de vaak moeilijk toegankelijke Franse archieven in zijn vrije tijd.

In zijn boek laat Welten aan de hand van de levensverhalen van dienstplichtigen uit het gebied rond Weert zien hoe Napoleons moderne staat langzamerhand greep kreeg op het dagelijks leven. Maar liefst zeshonderd jongemannen, op een bevolking van nog geen tienduizend mensen, belandden in de jaren 1798-1813 in Napoleons leger. Dat had vanzelfsprekend grote gevolgen voor de hele samenleving. Welten laat zien dat juist de dienstplicht de moderne eenheidsstaat mee vorm gaf, doordat mannen in de bloei van hun leven deel gingen uitmaken van een ideologisch sterk en administratief goed geordend systeem. De jury prijst Weltens minutieuze archiefonderzoek, waardoor hij ook het bestaan in de kleine stad Weert en dat van haar inwoners uit alle lagen van de bevolking tot leven heeft gebracht.

Welten verdient, na een boeiende carrière als onder meer schoonmaker en fabrieksarbeider, nu zijn brood als publicist. Hij werkt onder andere aan publicaties over Hollandse militairen die in 1812 deelnamen aan de Russische veldtocht, en over militaire hospitalen in de Franse tijd.

De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 12 januari aanstaande van 16.15 tot 17.15 uur, tijdens een vergadering van de KNAW in het Trippenhuis in Amsterdam. Riet Schenkeveld - Van der Dussen, voorzitter van de jury voor de prijs, houdt de laudatio en daarna geeft Joost Welten zelf een voordracht met als titel Europese geschiedenis op microniveau. Soldaten van Napoleon krijgen een gezicht. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

In dienst voor Napoleons Europese droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert verscheen in een handelseditie bij Uitgeverij Davidsfonds in Leuven.

Noot vor de redactie

Beeldmateriaal: Foto Joost Welten (4,1 MB)