Marcel Spierts

Marcel Spierts krijgt de De la Courtprijs 2015 voor zijn proefschrift over De stille krachten van de verzorgingsstaat, over de stormachtige ontwikkeling van de sociaal-culturele beroepen na de Tweede Wereldoorlog.

In zijn proefschrift beschrijft Spierts de opkomst van de sociaal-culturele beroepen, zoals jongerenwerkers, opbouwwerkers, en vormingswerkers in naoorlogs Nederland. Hij laat zien hoe de politieke en culturele elite deze kersverse professionals opzadelde met torenhoge verwachtingen ten aanzien van modernisering en individuele ontplooiing, hoe in de jaren zestig en zeventig het werk radicaliseerde en in de decennia daarna de ontnuchtering en bezuiniging volgden. Maar Spierts laat ook zien dat sociaal-culturele professionals een onmisbare rol spelen bij het verleiden van burgers om hun bijdrage te leveren aan de participatiesamenleving. Daarmee staan deze 'participatiepioniers' weer in het hart van de maatschappelijke ontwikkelingen. Marcel Spierts heeft, aldus de jury, met deze studie naar een maatschappelijk relevant en fascinerend onderwerp op overtuigende wijze laten zien waarin het belang van de sociaal-culturele beroepen schuilt.

Over de laureaat

Marcel Spierts (1957) heeft een eigen bureau dat organisaties op het terrein van sociaal werk, educatie en cultuur helpt om de rol van sociale en publieke professionals beter te begrijpen en te benutten. Hij studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, en was docent en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. Begin 2014 promoveerde hij aan de UvA op De stille krachten van de verzorgingsstaat. De precaire professionalisering van de sociaal-culturele beroepen, dat in een handelseditie verscheen bij Van Gennep.