Myriam Everard

Myriam Everard ontvangt de De la Courtprijs 2020 voor haar wetenschappelijke oeuvre. Hierin staat de rol van vrouwen in de Nederlandse geschiedenis centraal.

Hoe verandert onze kijk op geschiedenis als je uitgaat van het leven van vrouwen? Deze vraag staat centraal in het brede scala aan historische publicaties van Myriam Everard.  Met haar onderzoek naar seksualiteit, sekse, arbeid, burgerschap en genderverhoudingen werpt Everard nieuw licht op de geschiedenis van het ‘moderne’ Nederland vanaf eind achttiende eeuw.

Over de laureaat

Na haar promotie Ziel en zinnen. Over liefde en lust tussen vrouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw (Universiteit Leiden) wijdde Everard haar leven aan onderzoek buiten de gevestigde academische instituties. Ze publiceerde over vrouwen in de patriottentijd en over de geschiedenis van de Nederlandse vrouwenbeweging, over de politiek geëngageerde zielsvriendinnen Elizabeth Wolff en Agatha Deken en vooraanstaande feministen zoals Wilhelmina Drucker en Rosa Manus. En ze beschreef het ruige leven van ‘lollepotten’ en het harde bestaan van trekarbeidsters.