Bernard Meunier en Tim de Zeeuw

Bernard Meunier en Tim de Zeeuw hebben de Descartes-Huygens Prijs 2001 gewonnen.

Over de laureaten

Prof. dr. P.T. (Tim) de Zeeuw (1956) is hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden, adjunct-directeur van de Sterrewacht Leiden en directeur van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA). De Zeeuw houdt zich bezig met de astrofysica, in het bijzonder met theorieën over de dynamiek van melkwegstelsels. Hij was initiatiefnemer van verschillende samenwerkingsprojecten met Franse astrofysici, en leverde een grote bijdrage aan het project SAURON, waarin de Sterrewacht Leiden, het centrum voor astronomisch onderzoek van Lyon en de Universiteit van Durham in Engeland participeren.

Prof. dr. B. (Bernard) Meunier (1947) is onderzoeksdirecteur van het Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) in Toulouse en hij is als universitair hoofddocent chemie verbonden aan de polytechnische hogeschool in Palaiseau. Het onderzoek van Meunier betreft onder meer de ontwikkeling van antimalariastoffen en antitumorverbindingen. Zijn wetenschappelijke activiteiten resulteerden in meer dan 250 artikelen en 19 patenten op zijn naam. Meunier onderhoudt al geruime tijd contacten met de universiteiten van Groningen, Nijmegen en Leiden en hij werkt samen met Unilever.