François Héran en Willem Frijhoff

François Héran en Willem Frijhoff hebben de Descartes-Huygensprijs 2010 ontvangen. Zij kregen de prijs voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

Over de laureaten

François Héran (1953) is één van de meest vooraanstaande sociaaldemografen in de wereld. Hij schreef een aantal zeer belangrijke publicaties op het gebied van internationale migratie en gezinssociologie. Zijn publicaties worden gekenmerkt door duidelijke analyses en heldere aanbevelingen. Héran is voorzitter van de European Association for Population Studies en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de grote bloei die de vereniging op dit moment kent. François Héran besteedt het geldbedrag dat aan de Descartes-Huygensprijs is verbonden aan een verblijf als gastonderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW).

Willem Frijhoff (1942) is emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eind 2010 is hij benoemd tot Erasmus Professor aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek van Frijhoff is gericht op historische processen van cultuuroverdracht, het collectief geheugen, vormen van religieuze beleving in de vroegmoderne tijd en thema's uit de historische antropologie zoals magie, wonder en gezondheid. Willem Frijhoff leverde een belangrijke bijdrage aan de introductie van de mentaliteitsgeschiedenis in de traditie van het Franse historische tijdschrift Annales in Nederland.