Louis Sicking

Louis Sicking heeft de Descartes Huygensprijs 2016 gewonnen. Hij ontvangt de prijs voor zijn excellente onderzoek en zijn bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

Met de Descartes-Huygensprijs kan Sicking zijn onderzoek naar maritieme conflicten tussen 1200 en 1600 versnellen. Sicking heeft seminars gepland aan de universiteiten van La Rochelle, Bordeaux, Paris IV, Rouen en Montpellier.

Over de laureaat


Louis Sicking (1966) is sinds 2001 universitair docent middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2013 heeft hij daarnaast een aanstelling aan de Vrije Universiteit Amsterdam als bijzonder hoogleraar geschiedenis van het volkenrecht. Met Nederland als uitgangspunt analyseert en vergelijkt Sicking de maritieme ontwikkeling van de landen aan de Atlantische kant van Noordwest-Europa. Hij put daarbij uit de kennis van scheepvaarttechnieken, scheepsbouw, zeeoorlogvoering en maritieme economie.

De jury roemt het indrukwekkende oeuvre van Sicking, zijn brede historische perspectief, zijn uitzonderlijke kennis van de talen, geschriften en archieven van West- en Noordwest-Europa en zijn vermogen om mensen bijeen te brengen.