Rampal Etienne

Rampal Etienne heeft de Descartes-Huygensprijs 2020 gewonnen. De Nederlandse onderzoeker gespecialiseerd in evolutionaire ecologie ontvangt de prijs voor zijn excellente onderzoek en de bijdrage aan de Frans-Nederlandse samenwerking.

Rampal Etienne, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker aan het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, is gespecialiseerd in evolutionaire ecologie. Zijn onderzoek richt zich op de wijze waarop de levensgemeenschap van allerlei soorten organismen (van schimmels en bacteriën tot planten en dieren) van invloed is op de vorming van nieuwe soorten en hun evolutie.

Etiennes betrokkenheid bij de wetenschappelijke samenwerking tussen Frankrijk en Nederland gaat terug tot het begin van het millennium. Hij heeft sindsdien onder andere onderzocht welke factoren, zoals afstand van het vaste land en de grootte van het eiland, van invloed waren op de verscheidenheid van soorten op eilanden. In het verlengde van dit onderzoek zullen Etienne en de Franse onderzoekers gaan kijken naar de invloed van eigenschappen van de soorten die bij elkaar wonen op de vorming van nieuwe soorten.

Foto Heleen Etienne-Laan