Marco de Ridder en Javier Pérez Ramírez

De Dow Energie Dissertatieprijzen 2002 zijn toegekend aan Marco de Ridder en Javier Pérez Ramírez, respectievelijk gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft.

Over de laureaten

Dr. ir. De Ridder (1971) heeft in zijn dissertatieonderzoek inzichten ontwikkeld die de energieconversie van bepaalde typen brandstofcellen kunnen verbeteren. Die cellen zullen in de toekomst de fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Tot dusver konden de onderzochte brandstofcellen alleen bij extreem hoge temperaturen worden toegepast, maar door het onderzoek van De Ridder wordt het gebruik van brandstofcellen bij lagere temperaturen mogelijk en de fabricage ervan gemakkelijker en goedkoper.

Dr. Pérez Ramírez (1974) heeft veelbelovende katalysatoren ontwikkeld om N2O, een belangrijk broeikasgas, te elimineren. N2O, ook wel lachgas genoemd, is lange tijd beschouwd als een onschuldig gas. Ongeveer tien jaar geleden werd duidelijk dat N2O bijdraagt aan de afbraak van de ozonlaag en aan het broeikaseffect. De resultaten van het onderzoek van Peréz Ramírez zijn een belangrijke impuls om de uitstoot die de industriële chemie veroorzaakt te reduceren.