René Rozendal en Elif Genceli

De Dow Dissertatieprijzen 2009 zijn toegekend aan René Rozendal van de WUR en Elif Genceli van de TU Delft.

Over de laureaten

René Rozendal
Hij ontving de prijs voor zijn geavanceerde vinding om waterstof te winnen uit afvalwater. Met het ontwikkelen van een nieuwe techniek, biogekatalyseerde elektrolyse genaamd, kan ál het afvalwater worden omgezet naar waterstof. Deze elektrolyse maakt het afvalwater schoon en wekt voor een groot deel zijn eigen energie op. Biogekatalyseerde elektrolyse is een veelbelovende technologie voor de productie van waterstof uit afvalwater met een breed scala aan mogelijke toepassingen op het gebied van afvalwaterzuivering en transport in de chemische industrie. Zijn onderzoek valt onder de derde generatie afvalwaterzuivering en is van groot nationaal en internationaal belang. René Rozendal is in oktober 2007 gepromoveerd aan de Wageningen University bij de sectie Milieutechnologie. Rozendal is nu werkzaam aan de The University of Queensland in Australië aan een vergelijkbaar onderzoek, om nieuwe chemicaliën te winnen uit afvalwater.

Elif Genceli
Zij promoveerde aan de Technische Universiteit Delft op de schaalvergroting van eutectische vrieskristallisatie. Bij deze scheidingstechnologie kan voor industriële waterige oplossingen ten opzichte van indamping tot 90% energiebesparing bereikt worden. Het onderzoek van Elif Genceli heeft een zeer praktische waarde onder andere in de afvalverwerkingsindustrie. De toevoeging van magnesiumhydroxide en water bindt sulfaat uit rookgas tot magnesiumsulfaat. Een typische afvalverwerkingsinstallatie produceert op deze wijze 10.000 ton aan magnesiumsulfaat dat, in plaats van geloosd te worden, na afscheiding met het nieuwe proces kan worden ingezet als grondstof voor de productie van kunstmest, maagzout en huidverzorgingsproducten. Tijdens haar onderzoek ontdekte ze bovendien dat magnesiumsulfaat niet 12 maar 11 watermoleculen bindt. Hiermee gooide ze niet alleen een 165 jaar oude theorie omver, zij ontdekte zo een nieuw mineraal: Meridianiite. Elif Genceli werkt bij de Faculteit Process & Energy Department op de afdeling Biomechanical Engineering van de TU Delft.