Waldo Beek en Pepijn Pronk

De DOW Dissertatieprijzen 2007 zijn toegekend aan Waldo Beek voor zijn baanbrekende onderzoek naar alternatieven voor de klassieke zonnecel en Pepijn Pronk voor zijn onderzoek naar ijsslurrie met een wervelbed-warmtewisselaar.

Over de laureaten

Waldo Beek
Dr. ir. Waldo J.E. Beek ontvangt prijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar alternatieven voor de klassieke zonnecellen. Door toepassing van hybride materialen kan de opbrengst van plastic zonnecellen sterk verbeterd worden.
Internationaal is er veel aandacht voor hybride concepten waarbij gebruik wordt gemaakt van geleidende polymeren en anorganische halfgeleiderdeeltjes. Het werk van Waldo Beek draagt in belangrijke mate bij aan de kennis op dit gebied en zal leiden tot een goedkopere en eenvoudigere manier om zonlicht om te zetten in elektrische energie.
Waldo Beek is in 2005 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en is nu werkzaam bij Akzo Nobel Polymer Chemicals.

Pepijn Pronk
Dr. ir. Pepijn Pronk ontvangt de prijs voor zijn onderzoek naar de productie van ijsslurrie met een wervelbed-warmtewisselaar. Hij is aan de Technische Universiteit Delft cum laude gepromoveerd dit onderzoek. Deze methode voorkomt de nadelige aanhechting van ijskristallen in installaties, waardoor deze beter en zuiniger presteren. De heer Pronk heeft het mechanisme achter ijsvorming in installaties ontrafeld en door de toepassing van wervelende staaldeeltjes een doorbraak bewerkstelligd. Zijn onderzoek biedt kansen om te komen tot beter renderende en dus duurzamere koeltechnieken die voor vele toepassingen geschikt zijn.
Pepijn Pronk is werkzaam bij Corus, bij de afdeling Research, Development and Technology, waar hij zich onder andere bezighoudt met het duurzamer produceren van staal, onder meer door het energiegebruik terug te dringen.