Jacobus van Liere

De Dow Energieprijs 2002 is toegekend aan J. van Liere. Hij krijgt de prijs voor de belangrijke bijdragen die hij heeft geleverd aan de technologie van de elektriciteitsproductie.

De technologieën die Van Liere ontwikkelde voor het gedecentraliseerd opwekken van energie maken het mogelijk dat Nederlandse huishoudens over enkele jaren, via een zonnecollector in combinatie met een kleine gasmotor of brandstofcel, zelf elektriciteit en warmte opwekken. De geproduceerde elektriciteit en warmte kunnen in de woning zelf gebruikt worden. Wordt er meer geproduceerd dan nodig is, dan wordt het overschot toegeleverd aan een regionaal net of consortium, en omgekeerd. Het rendement van deze technologie is bijna drie keer zo hoog als de huidige hoogrendementsketels. Dit is vooral van belang omdat rond 2020 de Nederlandse energievoorraden zijn uitgeput, en ons land voor ongeveer 20 miljard euro aan brandstof op de wereldmarkt zal moeten inkopen.

Van Liere is er van overtuigd dat de toekomstige elektriciteitsvoorziening niet langer verzorgd zal worden door een klein aantal grote centrales maar door een groot aantal kleine. Die zullen voorzien zijn van de door Van Liere uitgewerkte TOPHAT-turbine die gebruik maakt van de zogenaamde SwirlFlash-technologie, een vernevelingsproces voor water of brandstof. Het resultaat is een gasturbine met meer vermogen en rendement en minder uitstoot van stikstofdioxiden. De Swirlflash-technologie wordt al toegepast in de Amercentrale in Geertruidenberg en in enkele Duitse centrales.

Over de laureaat

Dr. ir. Jacobus (Co) van Liere (1945) studeerde metallurgie aan de Technische Universiteit Delft en kwam in 1976 in dienst van KEMA, waar hij directeur Research and Development is. Daarnaast is hij directeur van het bedrijf Alpha Power Systems.