Mona Ozouf, Frankrijk

Mona Ozouf, onderzoeksleider (directeur de recherche) aan het Centre National de la Recherche Scientifique te Parijs, Frankrijk, ontving de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 1998 vanwege haar verrassende visie op de Franse Revolutie.

Mona OzoufIn tegenstelling tot veel andere historici koos Mona Ozouf niet voor een politieke of biografische benadering van de Franse Revolutie. Zij vermeed de klassieke benadering van het doorgaans politiek beladen thema revolutie. Vanuit een cultuurhistorische en antropologische invalshoek stelt mevrouw Ozouf de Revolutie voor als een gebeurtenis van mensen.

Ze verdiepte zich in de belevingswereld van de Franse burgers tijdens de Revolutie. Daarbij onderzocht zij hoe feesten en andere culturele uitingen werden ingezet om het revolutionaire doel te bereiken. Feesten blijken in belangrijke mate te hebben bijgedragen aan de verandering van normen en waarden en aan de eenwording van de natie. Haar baanbrekende boek over de feesten van de Franse Revolutie heeft onze kijk veranderd op dit tijdvak en daarmee het historisch onderzoek een nieuwe weg gewezen.

Met behoud van de intellectuele integriteit en ontdaan van politisering geeft zij een beeld van de Franse Revolutie dat tot nu toe verborgen was gebleven.

De belangstelling van Mona Ozouf beperkt zich niet tot het toch al brede gebied van de Franse Revolutie. Ze publiceerde over pedagogiek en onderwijs in Frankrijk, en de veranderingen daarin als gevolg van ideologische en politieke ontwikkelingen. De laatste jaren verschoof haar onderzoek naar literair-historische onderwerpen. In 1995 verscheen Les mots des femmes, tien portretten van beroemde, schrijvende, Franse vrouwen (o.a. Madame de Staël, George Sand, Belle van Zuylen, Simone de Beauvoir). Aan de hand van autobiografisch werk van Franse schrijfsters behandelt Ozouf in Les mots des femmes de verschillen tussen het Franse en bijvoorbeeld Amerikaanse feminisme. Haar recente La muse démocratique (1998) gaat over de romans van de Amerikaans-Britse schrijver Henry James. Op het moment werkt Mona Ozouf aan een boek over de Derde Republiek. Ze levert regelmatig kritische en essayistische bijdragen aan opiniebladen als Le Débat en Le Nouvel Observateur. De jury prijst het heldere en soepele taalgebruik van mw. Ozouf. Haar werken zijn toegankelijk doordat ze theoretische exposés vermijdt en de nadruk legt op het historische verhaal.