Colin Bibby, Groot-Brittannië

Colin Bibby, hoofd van de afdeling onderzoek van BirdLife International te Cambridge, Engeland, ontving de Amsterdamse Prijs voor het Milieu 1994. De jury wilde daarmee het gewicht van het wetenschappelijke werk van het onderzoek van 'BirdLife International' benadrukken en de voortzetting van het internationale en baanbrekende onderzoek van 'BirdLife International' stimuleren.

Dr. Colin Bibby leidt een kleine onderzoeksgroep van BirdLife International te Cambridge, Engeland, tevens is hij verantwoordelijk voor onderzoekprogramma's van BirdLife International in ongeveer zeventig landen.

BirdLife is een wereldomvattend samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van vogelbescherming. BirdLife International richt zijn werkzaamheden op de bescherming van vogels en hun omgeving in de overtuiging dat op deze manier een bijdrage kan worden geleverd aan het behoud van een gezond milieu.

Vogels zijn uitstekende indicatoren voor de toestand van het milieu, omdat ze gemakkelijker waarneembaar en beter bestudeerd zijn dan vrijwel alle andere groepen van organismen. Het wetenschappelijk team van BirdLife International maakt gebruik van deze omstandigheden, bij het uitvoeren en evalueren van zijn programma voor bescherming van de biodiversiteit. BirdLife verricht hiermee pionierswerk voor de documentatie van de bedreiging van de biodiversiteit.

Colin BibbyDe publicatie Putting Biodiversity on the Map (1992) van BirdLife International, vormde voor de jury de aanleiding om de Amsterdamse Prijs voor het Milieu 1994 aan deze organisatie toe te kennen. In deze studie is een poging gedaan om het patroon van de verspreiding van biodiversiteit over de aarde te documenteren. Bij het onderzoek bleek dat een kwart van alle vogelsoorten voorkomt op een zeer klein deel van het landoppervlak van de aarde.