Jaap Sinninghe Damsté

490x220 Jaap Sinninghe Damste

De KNAW heeft de Dr. A.H. Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen 2014 (een bedrag van 200 duizend dollar) toegekend aan professor Jaap Sinninghe Damsté, afdelingshoofd bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en hoogleraar organische geochemie aan de Universiteit Utrecht.

Prof. Sinninghe Damsté krijgt de prijs voor zijn grote inspanningen bij de ontdekking en ontwikkeling van ‘chemische fossielen’, die ons helpen de geschiedenis van de aardse biosfeer te reconstrueren.

Onderzoeker

Jaap Sinninghe Damsté werd geboren op 1 januari 1959 in Baarn. Hij koos aanvankelijk voor een studie technische scheikunde aan de Technische Universiteit Delft, maar verlegde gaandeweg zijn interesse in de richting van de biologie en de geologie.

Bij zijn promotie in 1988, ook in Delft, bracht hij de drie velden samen in geochemisch onderzoek naar de oorsprong van organische zwavelverbindingen in aardolie.

Sinninghe Damsté werd onderzoeker voor het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Met een Pionier-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) begon hij in 1993 een programma getiteld ‘Moleculaire paleontologie van mariene sedimenten’. In dat programma begonnen de ontwikkeling en brede toepassing van chemische fossielen.

Sinninghe Damsté is (co)auteur van ongeveer zeshonderd gepubliceerde artikelen, waarvan 35 verschenen in Science of Nature. Met meer dan 23.000 citaties behoort hij wereldwijd tot de meest productieve en meest geciteerde wetenschappers in het sediment-onderzoek.

Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Naast de Pionier-subsidie ontving hij in 2004 ook een NWO-Spinozaprijs (1,5 miljoen euro). In 2008 kreeg hij bovendien een advanced grant van 2,5 miljoen euro van de European Research Council (ERC), bestemd voor ‘baanbrekend, risicovol onderzoek door uitzonderlijke, gevestigde onderzoeksleiders’.

Persfoto's

Persfoto's James McClelland

Download foto's van hoge resolutie van onze Flickr-pagina's. Vermeld bij gebruik van een foto: Jussi Puikkonen/KNAW.