Paul R. Ehrlich (1932), Verenigde Staten

Paul R. Ehrlich kreeg de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 1998 vanwege de unieke en erudiete wijze waarop hij, soms samen met zijn vrouw Anne Ehrlich, al dertig jaar zijn wetenschappelijke inzichten over de milieuproblematiek uitdraagt aan politiek en samenleving.

Dat doet hij niet alleen door wetenschappelijke publicaties, maar ook via publicaties in tijdschriften, kranten en andere periodieken. Hij verwierf in 1968 internationale bekendheid met het boek The Population Bomb, waarin hij op indringende wijze de mogelijke consequenties van de explosieve groei van de wereldbevolking en de sociale en ecologische consequenties daarvan aan de orde stelt. De essentie van zijn betoog is steeds dat de demografische ontwikkelingen en het omgaan met de natuurlijke hulpbronnen een ernstige bedreiging vormen voor de economische mogelijkheden die het milieu de mens biedt.
Ehrlich is sinds 1959 werkzaam aan de Universiteit van Stanford in Californië. Hij werd eerder onder meer door de Verenigde Naties onderscheiden voor zijn werk. Zijn publicaties zijn een belangrijke bron van inspiratie geweest voor de Club van Rome. De combinatie van pleitbezorger en wetenschapper maakt hem uniek.