Anthony J. Pawson (1952), Canada

Tony Pawson kreeg de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en de Biofysica 1998 voor zijn belangrijke ontdekking van het zogenaamde SH2 domein in eiwitten, die betrokken zijn bij de signaaloverdracht in levende cellen. Zijn werk heeft inzicht gegeven in de wijze waarop cellen zowel intern als met hun buitenwereld communiceren en de kennis over de verstoring van die celcommunicatie aanzienlijk verbreed.

12.jpg

In een volwassen organisme is de signaaltransductie tussen cellen noodzakelijk voor het normaal functioneren van een cel en voor een adequate reactie op verwonding of infectie van dat organisme. Verstoring van de communicatie tussen cellen ligt mede ten grondslag aan ziekten zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziekten. Pawsons onderzoek werpt nieuw licht op de wijze waarop signalen van de buitenkant van een cel aan het cytoplasma en de celkern worden doorgegeven. Hierbij zijn bepaalde eiwitten betrokken, die elkaar door middel van eiwitdomeinen, zoals het SH2 domein, herkennen en binden. Indien er structurele veranderingen in deze eiwitten optreden, wordt de binding tussen deze eiwitten verstoord en kan dit de ontwikkeling van diverse ziektebeelden, zoals een tumor, tot gevolg hebben. Pawsons ontdekking heeft het denken over de signaaloverdracht fundamenteel gewijzigd en nieuwe wegen geopend voor het onderzoek naar geneesmiddelen tegen deze ziekten. Het is de bijzondere verdienste van Pawson geweest dat hij nieuwe visies ontwikkelde die indruisten tegen de gangbare opvattingen over de communicatie tussen cellen.
De invloed van Pawsons werk is aanzienlijk te noemen. Hij publiceert in tal van gerenommeerde tijdschriften en zijn onderzoek kan niet alleen op belangstelling rekenen vanuit de hoek van de biochemie en genetica, maar ook vanuit de medische onderzoekswereld.