Peter Bijl

Peter Bijl (34) krijgt de Heineken Young Scientists Award 2018 in het domein Natural Sciences voor zijn onderzoek naar de relatie tussen atmosfeer, oceanen en ecosystemen in het zuidpoolgebied in de laatste 80 miljoen jaar.

De jury roemt Peter Bijl om zijn indrukwekkende lijst met wetenschappelijke publicaties, maar ook om het vermogen om zijn breed georiënteerde onderzoek aansprekend over te brengen op een breed publiek en nieuwe generaties onderzoekers, bijvoorbeeld door middel van media-optredens, een videoblog en lezingen op middelbare scholen. 

Peter Bijl is universitair docent bij het departement Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij directeur van de LPP Foundation, een adviesorgaan gericht op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van mariene en terrestrische palynologie, organische en anorganische geochemie en limnologie. 

Bijl studeerde aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2011 aan die universiteit op een proefschrift over milieukundige en klimatologische veranderingen rond de Zuidelijke Oceaan in het Paleogeen, het tijdperk dat liep van ongeveer 66 tot 23 miljoen jaar geleden.

Persfoto's

  

Download een foto van hoge resolutie van onze Flickr-pagina's. Vermeld bij gebruik van de portretfoto: Jussi Puikkonen/KNAW

Neem voor foto's in tif-formaat contact op met .