Laureaten KNAW Early Career Award 2020

Vigjilenca Abazi (1988)

Vigjilenca Abazi is universitair docent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht.

Abazi laat met haar nieuwe onderzoekslijn over geheimhouding, privacy, transparantie en klokkenluiden nieuw licht schijnen op het vrij jonge onderwerp klokkenluiden. Haar interdisciplinaire onderzoek waarin ze recht, politieke wetenschappen en politieke theorie combineert, biedt inzicht in het versterken van de publieke stem door wettelijke bescherming van klokkenluiders. Met deze eerste diepgaande studie over klokkenluiden wordt ook de juridische complexiteit van de Europese Unie zichtbaar. Abazi speelt ook een belangrijke rol in de waardering van onderwijs en onderzoek buiten de wetenschap. Zij doet dit met haar internationale lezingen en workshops, haar inzet voor het toegankelijk maken van onderwijs voor meisjes en vrouwen en voor belang van academische excellentie.

Hieab Adams (1990)

Hieab Adams is universitair docent en arts-assistent in opleiding tot specialist klinische genetica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Waarom is er onderscheid te zien in de hersenaftakeling van mensen uit verschillende bevolkingsgroepen? Deze vraag wil Adams beantwoorden met zijn onderzoek. Hij is gespecialiseerd in de studie van genetische factoren bij de ontwikkeling en aftakeling van hersenen. Kenmerkend voor Adams onderzoek is zijn multidisciplinaire aanpak: hij is bedreven in laboratoriumwerk, bevolkingsonderzoek en patiëntgebonden onderzoek. Hij draagt bovendien bij aan inclusiever medisch onderzoek, door ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen bij zijn onderzoek te betrekken. Dit doet hij in het door hem opgerichte UNITED consortium, maar ook door het organiseren van symposia en discussies in de media. 

Roseriet Beijers (1984)

Roseriet Beijers is universitair docent aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit en het Donders Instituu aan de Radboud Universitair Medisch Centrum.

Welke invloed hebben vroege levenservaringen op de ontwikkeling van het kind? Deze vraag stelt Roseriet Beijers in haar onderzoek. Zij combineert hierbij invalshoeken vanuit de ontwikkelingspsychologie, biologie en arbeidspsychologie; onderzoeksvelden die traditioneel niet vaak samenwerken. Zo kijkt Beijers bijvoorbeeld naar de gevolgen van stress bij moeders die weer aan het werk gaan na zwangerschapsverlof, en naar de gevolgen van stress voor de conceptie tijdens covid-19. Beijers, die zowel haar masters als haar PhD cum laude behaalde, zet zich daarnaast in voor de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk, onder meer door de organisatie van symposia voor zorgverleners. 

Shari Boodts (1986)

Shari Boodts is senior onderzoeker aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit.

Ondernemend en origineel, zo kun je de manier waarop Shari Boodts onderzoek doet typeren. Ze begeeft zich met haar onderzoek naar preken van kerkvaders van de Late Oudheid tot de Middeleeuwen op onbetreden paden. Boodts zette haar eigen onderzoeksgroep op en combineert tijdperken die normaal gesproken gescheiden worden bestudeerd. Ze weet bovendien niet alledaagse kennis aantrekkelijk te maken voor een breed internationaal publiek. Zo zijn haar artikelen te lezen op Medievalists.net dat meer dan 250.000 volgers heeft. 

Ylona van Dinther (1984)

Ylona van Dinther is universitair docent bij de Tektoniek Groep van het Departement Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Ylona van Dinther heeft pionierswerk verricht met haar nieuwe onderzoeksrichting binnen de geofysica. Door de nieuwe numerieke modellen die zij en haar groep aan de ETH Zurich hebben ontwikkeld en toegepast, is het mogelijk om zowel de langzame tektonische processen in de aardkorst als abrupte aardbevingsprocessen en de relatie daar tussen te begrijpen. De fysische modellen dragen ook bij aan het begrijpen en kwantificeren van de risico’s van natuurlijke en geïnduceerde aardbevingen en tsunami’s.

Met haar lezingen over de combinatie ‘academische carrière en gezin’ fungeert Van Dinther bovendien als rolmodel voor jonge onderzoekers. 

Tineke Lenstra (1984)

Tineke Lenstra is universitair docent bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en Oncode Instituut.

Moleculair bioloog Tineke Lenstra werkt samen met haar lab aan genregulatie om verschillen tussen cellen te onderzoeken. Deze verschillen kunnen worden veroorzaakt door de manier waarop DNA in een cel afgelezen wordt. De technologie die ze hiervoor heeft ontwikkeld, is bijzonder inventief: ze bekijkt het aflezen van genen met microscopie in levende cellen en gebruikt hiervoor gist als modelorganisme. Zo kan ze sneller genetische manipulaties doen en op deze manier genregulatie onderzoeken. De door haar ontwikkelde techniek wordt met grote interesse bekeken door het bedrijfsleven. 

Maurits Meijers (1988)

Maurits Meijers is universitair docent aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Managementwetenschappen, Afdeling Politicologie.

Wat is de invloed van de coronacrisis op Europese solidariteit? Dit is een van de meest recente vragen die Maurits Meijers in zijn onderzoek stelt. Zijn onderzoek gaat in op de politieke representatie en democratie in tijden van populisme en euroscepsis. Zo bekijkt Meijers hoe het veranderen van beleidspositie door politieke partijen de geloofwaardigheid van deze partijen beïnvloedt.
Als pleitbezorger van internationale onderzoeksamenwerking en wetenschappelijke dialoog organiseerde hij onder andere een symposium over uitdagingen van politieke representatie in de Europese Unie. Meijers is redacteur van meerdere wetenschappelijke tijdschriften en schrijft blogs op nationale en internationale websites. Hij mengt zich bovendien in het publieke debat over politieke representatie met opiniestukken en mediaoptredens. 

Jorik Nonnekes (1985)

Jorik Nonnekes is revalidatiearts bij Radboudumc en Sint Maartenskliniek.

Nonnekes werkt aan diagnostiek en behandeling van complexe neurologische loopstoornissen. Door intensief samen te werken met patiënten komt hij tot innovatieve en praktische oplossingen. Zo ontwikkelde hij de hypothese dat ‘bevriezen’ van lopen – een symptoom van de ziekte van Parkinson – een gevolg kan zijn van een Parkinsonmedicijn dat dit probleem juist zou moeten verminderen. Nonnekes implementeert zijn onderzoek in de scholing van (para)-medici via ParkinsonNet, waardoor patiënten en zorgverleners direct van zijn werk profiteren. Hij werkt momenteel aan vibrerende sokken om het lopen bij de ziekte van Parkinson te verbeteren.

Hanno Sauer (1983)

Hanno Sauer is universitair docent aan de Universiteit Utrecht bij het departement Filosofie en Religie studies.

Als vernieuwend onderzoeker begeeft Sauer zich op het snijvlak van ethiek en praktische filosofie. Zijn werk is fundamenteel en toegepast tegelijkertijd. Internationaal erkende uitgevers zoals Cambridge University Press, MIT Press en vooraanstaande tijdschriften publiceren zijn boeken en artikelen over filosofie, ethiek, morele psychologie en meta-ethiek. 

Michiel Veldhuis (1985)

Michiel Veldhuis is universitair docent aan het Institute for Environmental Sciences aan de Universiteit Leiden.

Brute nieuwsgierigheid is de motivatie van ecoloog Michiel Veldhuis om zich onafhankelijk van trends te verdiepen in bepaalde onderzoeksonderwerpen. Veldhuis onderzoekt ecosystemen in relatie tot klimaatverandering. Ook kijkt hij naar de toenemende druk door bevolkingsgroei, met name op de savannes in Afrika zoals de Serengeti. Veldhuis treedt regelmatig op in internationale media om het bewustzijn over de effecten van wereldwijde klimaatverandering bij een groot publiek te vergroten. Mede door zijn coachende stijl verrichten de jonge onderzoekers die hij begeleidt uitzonderlijk werk.

Michael Walter (1985)

Michael Walter is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Korteweg-de Vries Instituut & Institute of Physics en senior researcher bij QuSoft.

Walters werk verbindt quantumcomputers met zwarte gaten om nieuwe inzichten te krijgen in hoe ze werken. Met zijn onderzoek op het grensvlak van wiskunde, natuurkunde en informatica speelt hij een pioniersrol in internationale projecten. Zijn onderzoeksresultaten worden toegepast in quantumcomputers in laboratoria in binnen- en buitenland. Naast zijn werk als onderzoeker heeft Walter vernieuwende cursussen ontwikkeld voor studenten en scholieren, meerdere softwarepakketten geschreven, en organiseert hij regelmatig seminars en workshops. 

meLê yamomo (1980)

meLê yamomo is post-doc onderzoeker aan de Amsterdam School for Cultural Analysis van de Universiteit van Amsterdam.

Als specialist in Sound studies en koloniale muziekgeschiedenis in Zuidoost-Azië heeft yamomo in korte tijd en op eigen kracht een verfrissende en interdisciplinaire onderzoekslijn ontwikkeld. Zo analyseert hij aan de hand van de allereerste geluidsopnames uit Zuidoost-Azië de (de)kolonisatie en globalisering in deze regio. Het werk van yamomo wordt zowel nationaal als internationaal erkend.

yamomo maakt ook zelf muziek: zijn werk is te beluisteren via podcast en het elektronische muziekproject Echoing Europa – Postcolonial reverbations in Berlijn.