Hendrik Lenstra

Hendrik Lenstra (Fundamentele en toepassingsgerichte wiskunde, Universiteit Leiden) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn bijdragen op het snijvlak van de zuivere en toegepaste wiskunde. Hij ontwierp effectieve algoritmen die op grote schaal worden gebruikt in de gegevensbeveiliging en de cryptografie. Zijn eerste grote doorbraak kwam in 1982, toen hij samen met zijn broer Arjen Lenstra en Laszlo Lovasz een baanbrekend werk publiceerde over de roosterbasisreductiemethode, die later algemeen bekend werd als het "LLL-algoritme". Deze methode vond brede toepassing en heeft een spectaculaire doorbraak teweeggebracht. Ook uniek is Lenstra's werk uit 1985 over het ontbinden van willekeurig grote getallen in factoren aan de hand van elliptische krommen over eindige lichamen. Zijn idee om geavanceerde algebraïsche meetkunde te gebruiken over eindige lichamen verwierf snel grote invloed. Tegelijkertijd gebruikte Lenstra zijn grote algebraïsche en algoritmische inzicht om nieuwe getaltheoretische verschijnselen te ontdekken. Men denke bijvoorbeeld aan de bekende en uitdagende "Cohen-Lenstra-heuristiek" over het gedrag van klassegetallen van imaginaire kwadratische lichamen.

Lenstra heeft in vele wiskundige toptijdschriften gepubliceerd. Hij trekt begaafde studenten aan, omdat hij bekend staat als enthousiaste docent die zijn studenten op een degelijke en boeiende manier begeleidt. Daarnaast vindt Lenstra het zeer belangrijk om naar buiten te treden en een breder publiek over wiskunde te informeren. Zijn vakgenoten hebben hoge verwachtingen van zijn toekomstige werk. De voortdurende omzetting van fundamentele wiskunde in toepassingen, met name in de informatieverwerking, vormt de essentie van Lenstra's visie op de toekomst van zijn vakgebied.

Hendrik Lenstra is Akademiehoogleraar sinds 2007.

icon_audio.gifAbstract puzzelen (Hoe?Zo! Radio, 13 januari 2012)\

De dingen die je niet begrijpt (Magie van Wetenschap, 14 november 2010)