Ineke Sluiter

De KNAW kent in 2016 de Prijs Akademiehoogleraren toe aan classica Ineke Sluiter (Universiteit Leiden).

Ineke Sluiter portretIneke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op taal, literatuur en publiek discours in de klassieke oudheid. Als weinig anderen weet ze de onderwerpen uit die tijd te verbinden met thema’s van vandaag.
Voor Sluiter is taalkunde niet een gesloten wereld maar een venster op universelere vraagstukken, zoals op het gebied van vrijheid van meningsuiting, onderwijs en culturele identiteit.
 
Ineke Sluiter studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze in 1990 ook promoveerde. Na enkele posities aan prestigieuze Amerikaanse universiteiten, waaronder University of Pennsylvania, werd ze in 1999 benoemd als hoogleraar in Leiden. Vrijwel direct begon ze de Penn-Leiden Colloquia on Ancient Values, een nog voortdurende serie internationale conferenties over de relatie tussen taal en ideologie in de klassieke tijd.

Van 2000 tot 2011 was Sluiter wetenschappelijk directeur van OIKOS, de landelijke onderzoekschool van classici. Daar stond ze aan de basis van het landelijke programma Anchoring Innovation, dat onderzoekt hoe de oude Grieken en Romeinen ingrijpende vernieuwing van hun samenleving combineerden met een sterke hang naar het verleden, tot uiting komend in het gebruik van taal en literatuur. Nog steeds is ze wetenschappelijk aanvoerder van dit project, dat vanuit een originele invalshoek, namelijk taal, de aandacht vestigt op de ‘menselijke factor’ in technologische innovatie, en op de vraag of innovaties door samenlevingen worden ingepast of omarmd.

Sluiter publiceert en presenteert haar onderzoek in een brede waaier van gebieden als geschiedenis, filosofie en cognitiewetenschappen. Het is een weerslag van haar vermogen om kennis over details van antieke grammatica en retorica te interpreteren met een helikopterblik.

Ineke Sluiter is sinds 2012 lid van de KNAW en trad een jaar later toe tot de Academia Europaea. In 2010 ontving ze de Spinoza-premie van NWO.

Videoportret Ineke Sluiter