Sierd Cloetingh

Sierd Cloetingh

Sierd Cloetingh (1950) (tektoniek, Vrije Universiteit Amsterdam) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn belangrijke bijdragen aan het inzicht in de dynamische processen in de lithosfeer en hun expressie aan het aardoppervlak. Zijn bijdragen bestrijken een breed terrein en hebben betrekking op numerieke en analoge modellering van sedimentaire bekkens op diverse schalen, platentektoniek in extensieve en compressieve gebieden, en gebergtevorming. Cloetingh geniet internationale erkenning als toonaangevende wetenschapper op het gebied van het modelleren van geodynamische processen in de lithosfeer, met name ten aanzien van sedimentaire bekkens. Professor Cloetingh vervult een sleutelrol in de internationale aardwetenschappelijke wereld en heeft een internationaal gerenommeerde school opgezet op het gebied van de tektoniek van sedimentaire bekkens en continentale topografie.

Sierd Cloetingh is Akademiehoogleraar sinds 2006.