Bijzondere leerstoelen Van der Gaag Fonds

Het Van der Gaag Fonds heeft vier bijzondere leerstoelen in verschillende disciplines ingesteld voor onderzoek naar 'prosociaal gedrag' voor een periode van vijf jaar.

  • Van 1 april 2012 tot 1 mei 2016 vervulde Gerben van Kleef een bijzondere leerstoel ‘Sociaal- en organisatiepsychologische aspecten van pro-sociaal gedrag’ gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Per 1 november 2012 vervult Judith Dubas een bijzondere leerstoel ‘Ontwikkelingspsychologische aspecten van pro-sociaal gedrag’ gevestigd aan de Universiteit Utrecht.
  • Per 1 januari 2013 vervult René Bekkers een bijzondere leerstoel ‘Sociologische aspecten van pro-sociaal gedrag’ gevestigd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
  • Per 1 april 2013 vervult Liesbeth Sterck een bijzondere leerstoel ‘Gedragsecologische determinanten van prosociaal gedrag’ gevestigd aan de Universiteit Utrecht.