Bijzondere leerstoelen Van der Gaag Fonds

Het Van der Gaag Fonds heeft vier bijzondere leerstoelen in verschillende disciplines ingesteld voor onderzoek naar prosociaal gedrag voor een periode van vijf jaar.

  • Van 1 april 2012 tot 1 mei 2016 vervulde Gerben van Kleef een bijzondere leerstoel sociaal- en organisatiepsychologische aspecten van pro-sociaal gedrag, gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn Van der Gaag leerstoelaanstelling werd Gerben van Kleef benoemd tot gewoon hoogleraar sociale psychologie aan de UvA.
  • Van 1 november 2012 tot 1 november 2017 vervulde Judith Dubas een bijzondere leerstoel ontwikkelingspsychologische aspecten van pro-sociaal gedrag, gevestigd aan de Universiteit Utrecht. Na haar Van der Gaag leerstoelaanstelling werd Judith Dubas gewoon hoogleraar ‘Prosocial development across the life span’ aan de Universiteit Utrecht.
  • Van 1 januari 2013 tot 1 januari 2018 vervulde René Bekkers een bijzondere leerstoel sociologische aspecten van pro-sociaal gedrag, gevestigd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. René Bekkers is vanaf juli 2018 gewoon hoogleraar aan de Afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit.
  • Van 1 april 2013 tot 1 april 2018 verulde Liesbeth Sterck een bijzondere leerstoel gedragsecologische determinanten van prosociaal gedrag, gevestigd aan de Universiteit Utrecht. Het hoogleraarschap werd in 2018 door Universiteit Utrecht omgezet in een gewone hoogleraarspositie, met als leeropdracht 'Ecologische determinanten van gedrag'.