Prijzen

De KNAW reikt een aantal belangrijke wetenschapsprijzen uit. Naast eigen onderscheidingen, zoals de Akademiepenning, de KNAW Onderwijsprijs en de KNAW Early Career Award, zijn dat prijzen waarvoor de KNAW het juryproces organiseert, bijvoorbeeld voor de Ammodo Science Award en de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs.

In sommige gevallen organiseert de KNAW ook de prijsuitreiking, zoals bij de internationale Heinekenprijzen en de Dr. Hendrik Muller Prijs voor geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Daarnaast zijn er gezamenlijke prijzen zoals de Nationale Postdocprijs van De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de Descartes Huygensprijs, een Nederlands-Franse samenwerking.

Akademiepenning

Eens in de twee jaar wordt de Akademiepenning uitgereikt aan een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor (de bloei van) de wetenschap in Nederland in de ruimste zin. De Akademiepenning wordt sinds 1983 uitgereikt.

Ammodo Science Award

De Ammodo Science Award for fundamental research stimuleert ongebonden, fundamentele wetenschap en bestrijkt alle wetenschappelijke disciplines, verdeeld over vier domeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De Award dient als blijk van erkenning voor wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers.

Bakhuis Roozeboom Medaille

De KNAW kent om de vier jaar een medaille toe aan een wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de fasenleer.

Beijerinck Prijzen voor Virologie

De Beijerinck Virologie Prijs wordt uitgereikt aan een internationaal gerenommeerde wetenschapper. De Beijerinck Premie is voor een post doc onderzoeker die aan een Nederlandse universiteit excellent virusgeoriënteerd onderzoek verricht. U kunt op dit moment geen nominaties meer indienen.

Bob Pinedo Cancer Care Award

De Bob Pinedo Cancer Care Award is een tweejaarlijkse prijs voor een onderzoeker (of een team van onderzoekers) die zich bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt op het gebied van (translationeel) wetenschappelijk onderzoek naar kanker alsmede de zorg voor kankerpatiënten.

Buys Ballot Medaille

De Buys Ballot Medaille is bedoeld voor de ontwikkeling van de meteorologie. De medaille wordt eens in de tien jaar uitgereikt.

Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk.

De la Courtprijs

De KNAW kent iedere twee jaar de De la Courtprijs toe aan een persoon voor onbezoldigd en onafhankelijk onderzoek, buiten de geëigende academische gremia, op het gebied van de sociale wetenschappen of de geesteswetenschappen.

Descartes-Huygensprijs

De prijs beoogt de wetenschappelijke carrière van een excellente onderzoeker op het gebied van Frans-Nederlands onderzoek te stimuleren. Elk jaar worden twee winnaars gekozen: Nederland selecteert de Franse winnaar en Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar voor deze prijs.

Dr. Hendrik Muller Prijs

De Dr. Hendrik Muller Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een in Nederland werkzame mid-career onderzoeker die een duurzame band met Nederland heeft en zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen.

Faces of Science

Jonge wetenschappers geven een inkijkje in hun onderzoek en hun leven als wetenschapper aan de hand van blogs, vlogs, filmpjes, artikelen en lezingen.

Gilles Holst Medaille

De KNAW kent om de vier jaar de Gilles Holst Medaille toe aan een in Nederland werkzame onderzoeker met grote verdiensten op het gebied van de toepassingsgerichte natuurkunde of de scheikunde, bij voorkeur op het grensgebied van beide wetenschappen.

Heinekenprijzen voor Wetenschap en Kunst

De KNAW kent elke twee jaar zes grote prijzen voor wetenschap en kunst toe aan vijf internationaal gerenommeerde wetenschappers en een zeer getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar.

Heineken Young Scientists Awards

De Heineken Young Scientists Awards zijn bedoeld als extra stimulans voor het talent van de volgende generatie onderzoekers. De Awards worden tegelijk met de internationale Heinekenprijzen uitgereikt aan jonge, veelbelovende wetenschappers die door excellent onderzoek een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jonge wetenschappers.

Instituut Gak-KNAW Award

De Instituut Gak-KNAW Award is bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière om origineel, vernieuwend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt binnen de stimulerende omgeving van een KNAW-instituut. 

KNAW Early Career Award

Met de KNAW Early Career Award wil de KNAW jonge getalenteerde onderzoekers na hun promotie een steuntje in de rug geven. De Award is bedoeld voor onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen.

KNAW-Hendrik Muller zomerseminar

Het KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar is een masterclass voor een select gezelschap van maximaal 22 masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi in de sociale en geesteswetenschappen. U kunt zich vanaf februari 2015 aanmelden voor het volgende Zomerseminar.

KNAW Onderwijsprijs

De Akademie van Wetenschappen wil met de KNAW Onderwijsprijs de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stimuleren en benadrukken. Inspirerend onderwijs legt de basis voor de ontwikkeling van wetenschap nu en in de toekomst.

Lindau ontmoetingsdagen

De Lindau Council & Foundation brengen jaarlijks tientallen Nobelprijswinnaars met honderden jonge wetenschappelijke talenten uit meer dan vijftig landen bij elkaar voor een meerdaagse ontmoeting. De KNAW draagt een aantal Nederlandse studenten en postdocs voor aan de Lindau Commissie voor deelname aan de ontmoetingsdagen. De Lindau Commissie selecteert de deelnemers.

Lorentz medaille