Akademiepenning

Eens in de twee jaar wordt de Akademiepenning uitgereikt aan een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor (de bloei van) de wetenschap in Nederland in de ruimste zin. De Akademiepenning wordt sinds 1983 uitgereikt.

Vakgebieden

Wetenschap algemeen; wetenschapsbeleid

Voor wie?

Eén persoon die zich in Nederland zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor (de bloei van) de wetenschap in de ruimste zin. Bedoelde verdienste voor de Nederlandse wetenschap kan onder andere betrekking hebben op wetenschapsbeoefening, (Europees) wetenschapsbeleid en valorisatie in brede zin.

Leden van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten komen niet in aanmerking voor de Akademiepenning.

Nominatie en uitreiking 

De volgende personen en instellingen kunnen nominaties indienen voor de Akademiepenning: 

  • leden van de KNAW
  • leden van De Jonge Akademie
  • leden van de Akademie van Kunsten
  • Colleges van Bestuur van Nederlandse universiteiten
  • Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  • Bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) 

De Akademiepenning werd op 31 mei 2021 uitgereikt aan Jaap van Dissel, tijdens de jaarlijkse Akademiemiddag. Kijk de uitzending hier terug.