Ammodo Science Award

De Ammodo Science Award stimuleert ongebonden, fundamentele wetenschap en bestrijkt alle wetenschappelijke disciplines, verdeeld over vier domeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De Award dient als blijk van erkenning voor wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers.

De Award omvat acht geldbedragen van elk 300.000 euro, beschikbaar gesteld door Stichting Ammodo, die door de laureaten naar eigen inzicht kan worden besteed aan ongebonden fundamenteel onderzoek.

De tweejaarlijkse Award is in 2014 ingesteld door Stichting Ammodo en de KNAW. Met ingang van deze derde editie is de KNAW uitsluitend verantwoordelijk voor het nominatie- en selectieproces en is de naam veranderd in Ammodo Science Award. De Awards worden beschikbaar gesteld door Stichting Ammodo, die ook zorgdraagt voor de feestelijke prijsuitreiking.

Domeinen

  • Biomedical sciences
  • Humanities
  • Natural sciences
  • Social sciences

Per domein kunnen maximaal twee onderzoekers de Award toegekend krijgen.

Voor wie?

Voor de Ammodo Science Award komen in aanmerking internationaal erkende mid-career onderzoekers, werkzaam aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, die niet langer dan vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd. Laureaten worden in staat geacht om een vernieuwende bijdrage te leveren aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Nominatie en uitreiking

Voor de Ammodo Science Award kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • Colleges van Bestuur van Nederlandse universiteiten
  • faculteitsdecanen van Nederlandse universiteiten
  • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
  • ten minste drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie
  • het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

Voor de volgende ronde kunt u nominaties indienen vanaf juni 2020.

Meer informatie vindt u op de website van de Ammodo Science Award.