Ammodo Science Award

De Ammodo Science Award for fundamental research stimuleert ongebonden, fundamentele wetenschap en bestrijkt alle wetenschappelijke disciplines, verdeeld over vier domeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De Award dient als blijk van erkenning voor wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers.

De Award omvat acht geldbedragen van elk 300.000 euro, beschikbaar gesteld door Ammodo, die door de laureaten naar eigen inzicht kan worden besteed aan ongebonden fundamenteel onderzoek.

De tweejaarlijkse Award is in 2014 ingesteld door Ammodo en de KNAW. Met ingang van 2018 is de KNAW uitsluitend verantwoordelijk voor het nominatie- en selectieproces en is de naam veranderd in Ammodo Science Award for fundamental research. De Awards worden beschikbaar gesteld door Ammodo, die ook zorgdraagt voor de feestelijke prijsuitreiking.

Domeinen

  • Biomedical sciences
  • Humanities
  • Natural sciences
  • Social sciences

Per domein kunnen maximaal twee onderzoekers de Award toegekend krijgen.

Voor wie?

Voor de Ammodo Science Award for fundamental research komen in aanmerking internationaal erkende mid-career onderzoekers, werkzaam aan een Nederlandse universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut, die niet langer dan vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd. Laureaten worden in staat geacht om een vernieuwende bijdrage te leveren aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Nominatie en uitreiking

U kunt geen nominaties meer indienen voor deze ronde.

Ammodo zal begin 2021 bekendmaken aan wie de Ammodo Science Award for fundamental research wordt toegekend.

De uitreiking van de Ammodo Science Award for fundamental research zal plaatsvinden in 2021.

Meer informatie vindt u op de website van de Ammodo Science Award.